תרגם את האתר 
 
 
 
    טקס האריה השואג 2013 
 תחרות האריה השואג
 
 
           iPhone Supported
דף הבית >> מאמרים >> מדיה חברתיים והשימוש בהם בקרב אנשי יחסי ציבור בישראל
 
מדיה חברתיים  והשימוש בהם בקרב אנשי יחסי ציבור בישראל
מאת: רות אבידר (חברת איגוד ותלמידת דוקטורט במרכז לחקר חברת המידע באוניברסיטת חיפה)


תקציר
מחקר זה בוחן את האופן שבו אנשי יחסי ציבור בישראל משתמשים באמצעי מדיה חברתיים, תופסים אמצעים אלה ומעריכים את עתיד השימוש בהם. המחקר מבוסס על סקר מקוון שנערך במהלך ספטמבר 2008 בקרב 48 אנשי יחסי ציבור בישראל.
המחקר חשף כי מרבית המשתתפים (73%) קראו בלוגים הרלוונטיים לתחומי עיסוקם של לקוחותיהם ועקבו אחר אזכורים מקוונים של לקוחותיהם באינטרנט. כמעט מחצית מהמשתתפים (44%) כתבו בעבר או כותבים בהווה בלוג ארגוני.
ולמרות זאת, מתוך הממצאים ניתן ללמוד כי השימוש באמצעי המדיה החברתיים עדיין נמצא בראשית דרכו והפוטנציאל הגלום באמצעים אלה עדיין לא מומש. עדות לכך ניתן היה למצוא בשיעור הנמוך יחסית של המשתתפים (32%) שהשיבו בחיוב לשאלה האם לקוחותיהם מעוניינים על פי רוב לשלב אמצעי מדיה חברתיים בקמפיינים וכן בשיעור הגבוה שהשיב לשאלה זו  בתשובה "לעתים רחוקות" (36%) או "כלל לא" (32%). ממצאים אלה מצביעים על כך כי צרכני יחסי הציבור בישראל עדיין לא הבינו את הפוטנציאל הרב הטמון במדיה החברתיים ולכן הם ממשיכים להעדיף על פניהם את ה'מדיה המסורתיים'.
עדות נוספת לכך ניתן היה למצוא באחוז הגבוה של המשיבים (56%) שסברו שהופעת המדיה החברתיים לא שינתה את דפוסי התקשורת של ארגוניהם או של ארגוני לקוחותיהם. לשם השוואה, סקר דומה שנערך על ידי רייט והינסון (Wright & Hinson, 2008) בקרב אנשי יחסי ציבור בעולם מצא כי 61 אחוזים מהמשתתפים סברו כי הופעת המדיה החברתיים והבלוגים שינו את דפוסי התקשורת של ארגוניהם או של ארגוני לקוחותיהם. 
בסקר הנוכחי נתגלתה דואליות באופן שבו תפסו המשתתפים את המדיה החברתיים. מצד אחד, מרבית אנשי יחסי הציבור הישראליים (62%) האמינו שהמדיה החברתיים ו'המדיה המסורתיים' משלימים זה את זה ואינם מצויים בקונפליקט. בנוסף לכך הם סברו שהמדיה החברתיים מציעים לארגונים אמצעי לא יקר המאפשר להם לבנות יחסים עם קהלים שונים. מאידך, המשיבים לא הגיעו להסכמה בנוגע לשאלה האם המדיה החברתיים או הבלוגים שיפרו את פרקטיקת יחסי הציבור והאם ה'מדיה המסורתיים' השפיעו על המדיה החברתיים.
נראה כי אנשי יחסי הציבור בארץ השלימו עם עובדת קיומם של אמצעי המדיה החברתיים אולם עדיין לא אימצו אותם. הם השלימו עם הרעיון שהמדיה החברתיים חשובים לצורך עבודת יחסי הציבור, אולם ניסיונם המועט בשימוש באמצעים אלה אינו מאפשר להם להאמין בהם בלב שלם ולהמליץ עליהם בביטחון. יתרה מכך, הסקר מצביע על כך שאנשי יחסי ציבור רבים בישראל עדיין אינם סומכים על המדיה החברתיים ואינם רואים בהם אמצעים אמינים או מהימנים.
הסבר אפשרי לממצאים אלה הוא שאמצעי המדיה החברתיים חדשים בארץ ולכן אנשי יחסי הציבור הישראליים עדיין אינם יכולים לחלוק עם לקוחותיהם ועמיתיהם סיפורי הצלחה ממקור ראשון, דבר המעורר יחס ספקני כלפי האמצעים החדשים. הסבר אלטרנטיבי עשוי להיות שהתרבות החברתית שבה התפתחו יחסי הציבור בישראל עדיין מהדהדת כיום. תרבות חברתית זו שקידמה את  "תעמולת האינטגרציה" וחוסר הסובלנות כלפי שיח רב-גוני וקונפליקטואלי הנתפס כאיום על האחדות (Toledano & McKie, 2007) עומדת בסתירה לרב-גוניות, לפלורליזם ולרב-קוליות המאפיינים את המדיה החברתיים.
חלקו השלישי של הסקר עסק בעתידם של המדיה החברתיים כפי שהם נתפסים בעיני אנשי יחסי הציבור הישראליים. הממצאים הצביעו על כך כי אנשי יחסי הציבור מאמינים בעתידם של המדיה החברתיים וחושבים שהשימוש בהם יגבר. 60% סבורים שהם יעשו שימוש כלשהו באמצעי מדיה חברתיים לצורך קמפיין תקשורתי במהלך השנה הקרובה ואילו מרבית המשתתפים (73%) היו רוצים להעמיק את ידיעותיהם בנוגע לשימוש במדיה חברתיים. למרות שמחצית מהמשתתפים (51%) סברו שהשימוש במדיה החברתיים לצורך יחסי ציבור יהפוך בעתיד לדומיננטי יותר מהשימוש ב'מדיה המסורתיים', מרבית המשתתפים (73%) לא העריכו שהמדיה החברתיים יבטלו בעתיד את השימוש ב'מדיה המסורתיים'.
לסיכום, האתגר שבפניו ניצבים כיום אנשי יחסי הציבור בישראל הוא למידה והבנה מעמיקה יותר של אמצעי המדיה החברתיים וניצול הפוטנציאל הרב הטמון בהם לצורך קידום התחום ככלל וצרכניו בפרט.

* את המחקר המלא בשפה האנגלית ניתן למצוא ב: www.ruth-avidar.com או לפנות למחברת ב- avidarru@netvision.net.il
Toledano, M., & McKie, D. (2007). Social integration and public relations: Global lessons from an Israeli experience. Pubic Relations Review, 33, 387-397.
Wright, D. K., & Hinson, M. (2008). Examining the increasing impact of social media on the public relations practice: Institute for Public Relations.
 


מאמרים וטיפים ביחסי ציבור

טיפול במשבר אינו תפקידו של הדובר

חלק מדוברי עמותות והמגזר השלישי שהתכנסה היום בירושלים בנושא "דילמת הדובר באירועי משבר", לא אהבו את דבריי כי טיפול במשבר רחב הרבה יותר מכתפיו ומתפקידו של הדובר.
 

לחצו לכל המאמרים וטיפים בנושא יחסי ציבור
 

         
                
יחסי ציבור
יחסי ציבור דרושים
יחסי ציבור באינטרנט
יחסי ציבור ודוברות
יחסי ציבור אמנים
יחסי ציבור מוזיקה

יחסי ציבור לעסקים קטנים
יחסי ציבור לעורכי דין
יחסי ציבור אופנה
יחסי ציבור לימודים

 
משרד יחסי ציבור
משרד יחסי ציבור רני רהב
משרד יחסי ציבור בחיפה
משרד יחסי ציבור באר שבע
משרד יחסי ציבור ירושלים
משרד יחסי ציבור דרושים
משרד יחסי ציבור אופנה

משרד יחסי ציבור תל אביב

 
משרדי יחסי ציבור
משרדי יחסי ציבור דרושים
משרדי יחסי ציבור בירושלים
משרדי יחסי ציבור מובילים
משרדי יחסי ציבור בחיפה

משרדי יחסי ציבור בדרום
משרדי יחסי ציבור בתל אביב

 
יח"צ
יחצנית
יח"צ אופנה
יח"צ דרושים
יח"צ אמנים

דובר
דוברות
דוברות ויחסי ציבור
ייעוץ תקשורתי

 
 
 
מפת האתר        
בניית אתר נטו מדיה