תרגם את האתר 
 
 
 
    טקס האריה השואג 2013 
 תחרות האריה השואג
 
 
           iPhone Supported
דף הבית >> מאמרים >> אתיקה ויחסי ציבור במדיה החברתיים: יחסי ציבור מקוונים בישראל ובניו-זילנד
 
ד"ר מרגלית טולדנו וד"ר רות אבידר
 
לפני כשנה פנינו אליכם חברי האיגוד וביקשנו את עזרתכם במילוי שאלון שעסק ביחסי ציבור וסוגיות אתיות שונות. ארבעים ושבעה חברים נענו לבקשתנו ומלאו את הסקר וכפי שהבטחנו, אנו שמחות לשתף אתכם בממצאי הסקר שהתפרסם לאחרונה בגורנל האקדמי Public Relations Review.
Toledano, M. & Avidar, R. (2016). Public relations, ethics, and social media: A cross-national study of PR practitioners. Public Relations Review Vol 42(1). pp. 161-169
 
לסקר היו שתי מטרות עיקריות: האחת לזהות גישות של אנשי יחסי ציבור לסוגיות אתיות שונות במדיה החברתיים, והשנייה, ללברר אם הגישה לאתיקה מקצועית מושפעת ממידת המחוייבות לערכים דמוקרטיים בסביבה בה פועלים המקצוענים. השתמשנו בטבלאות בינלאומיות המדרגות מדינות על בסיס פרמטרים שונים כגון חופש העיתונות, חופש הביטוי ושקיפות ארגונית שבהם ניו-זילנד מדורגת  על פי רוב באחד המקומות הראשונים, כאחת המדינות החופשיות בעולם ואילו ישראל מופיעה בהן על פי רוב באמצע הטבלה או במחציתה השנייה.  השימוש בטבלאות אלה נעשה על מנת לבחון האם ניתן להצביע על התאמה בין רמת החופש האזרחי, השקיפות הארגונית וחופש הביטוי במדינה מסוימת ובין המחויבות שמגלים אנשי יחסי הציבור במדינה זו לדפוסי התנהלות אתיים במדיה החברתיים.

ממצאי המחקר, עליו השיבו 47 אנשי יחסי ציבור מישראל ו-52 אנשי יחסי ציבור מניו-זילנד אכן מצביעים על קשר בין התנהלות אתית ביחסי ציבור ובין הסביבה התרבותית-חברתית שבה פועלים אנשי יחסי הציבור. 

ממצאים מרכזיים
 1. איבוד שליטה על המסר –נמצא הבדל מובהק  [t (85) = -2.6, p<0.01]  בין אנשי יחסי ציבור מישראל ומניו זילנד לגבי מידת הסכמתם להיגד: "מדיה חברתיים שיפרו את יכולת אנשי יחסי הציבור לשלוט על הפצת המסרים בשם הארגונים אותם הם משרתים". אנשי יחסי ציבור ישראלים הסכימו במידה רבה יותר (59.6%) להיגד זה מעמיתיהם מניו-זילנד (46.15%). יש לציין כי חששם של אנשי יחסי ציבור מאיבוד שליטה על המסר התקשורתי  ועל יכולתם לשלוט בשיח המקוון עשוי להביא אותם להתנהלות שאינה אתית כגון ניסיונות השתקה, הפחדה, או מחיקה של מסרים ביקורתיים היוצאים כנגד הארגון.  
   
 2. גילוי נאות- נמצא הבדל מובהק  [t(72)=-2.07, p<0.05] בין אנשי יחסי ציבור מישראל ומניו-זילנד לגבי ההיגד: "זה בסדר שאנשי יחסי ציבור כותבים תגובות במדיה החברתיים מבלי להוסיף גילוי נאות לגבי מממן התגובה". בעוד שרק 5.77% מאנשי יחסי הציבור מניו-זילנד הסכימו להיגד זה, 29.7% מאנשי יחסי הציבור הישראליים הסכימו להיגד.
   
 3.  תשלום לבלוגרים- נמצא הבדל מובהק [t(82)=-2.56, p=0.01] בין אנשי יחסי הציבור מישראל ומניו-זילנד  לגבי ההיגד "זה בסדר לשלם לבלוגרים על מנת שיפיצו מסרים מטעם הלקוח או הארגון משום שממילא כולם עושים זאת". בעוד שרק 15.69% מאנשי יחסי הציבור מניו-זילנד הסכימו להיגד זה הרי ששיעור ההסכמה בקרב אנשי יחסי הציבור הישראליים הגיע ל-34%.
   
 4. תשלום בעבור הכפשה- נמצא הבדל מובהק [t(65)=-3.10, p<0.01] בין אנשי יחסי הציבור מניו-זילנד ומישראל לגבי ההיגד "זה בסדר לשלם למומחי מדיה חברתיים על מנת שיפיצו שמועות ותגובות שליליות אודות ארגונים שמתחרים במעסיק או בלקוח שלי". בעוד שהרוב הגדול של אנשי יח"צ מניו זילנד (96.08%) התנגדו להיגד זה, 3.92% היו ניטרליים ואף אחד מאנשי יחסי הציבור  לא הסכים לה, הרי שבקרב אנשי יחסי הציבור הישראליים 78.7% התנגדו להיגד, 14.9% היו ניטרליים ו-6.4% הסכימו להיגד.
   
 5. ארגון קבוצת מחאה פיקטיבית- נמצא הבדל מובהק [t(68)=-3.05, p<0.01] במידת ההסכמה שבין אנשי יחסי הציבור מניו זילנד ומישראל לגבי ההיגד: "אני מוכן לארגן קבוצת מחאה על מנת לתמוך באינטרסים של המעסיק או הלקוח שלי ולשלם לחבריה כדי שיפיצו את העמדה שלנו ברשתות החברתיות." בעוד שאף אחד מאנשי יחסי הציבור בניו-זילנד לא הסכים להיגד זה, כרבע מהמשיבים הישראלים (25.5%) הסכימו להיגד.
   
 6. הכשרה והדרכה בסוגיות אתיות- נמצא הבדל מובהק [t(76)=3.16, p<0.01] בין אנשי יחסי הציבור מניו-זילנד ומישראל לגבי ההיגד: "קיבלתי הכשרה מספקת לצורך התמודדות עם סוגיות אתיות הקשורות לתקשורת הארגונית במדיה החברתיים." בעוד ש-53.85% מאנשי יחסי הציבור מניו זילנד הסכימו להיגד זה, רק 27.7% מאנשי יחסי הציבור הישראליים הסכימו להיגד.  
 
 
ממצאי המחקר הנוכחי חשפו פערים בין האופן שבו אנשי יחסי ציבור מישראל ומניו-זילנד תופסים סוגיות אתיות שונות הקשורות להתנהלותם במדיה החברתיים. למרות המדגם הקטן אנשי יחסי הציבור מישראל קיבלו באופן עקבי ציונים נמוכים יותר מעמיתיהם מניו-זילנד בכל הקשור לידיעותיהם ומחויבותם להתנהלות אתית במדיה החברתיים ופערים אלה שיקפו נאמנה גם את הפערים שהתגלו בטבלאות שדירגו מדינות על פי ממדים של דמוקרטיזציה, חופש ושקיפות.

הממצאים הצביעו על כך כי סוגיות אתיות שונות מעוררות בלבול, חוסר ידיעה ואולי אף חוסר אכפתיות מצד קבוצה של אנשי יחסי ציבור לגבי התנהלות אתית במדיה החברתיים. נראה כי הקושי המרכזי נסוב סביב נושא השקיפות: מתן תגובות בזהות בדויה, תשלום לבלוגרים ותשלום בעבור הכפשת המתחרים. בשתי המדינות ישנם אנשי יחסי ציבור המוכנים לקבל התנהגות מעין זו כחלק מההתנהלות העכשווית במדיה החברתיים.
המספר הגבוה של המשיבים משתי הארצות שבחרו בתשובה "מסכים ולא מסכים במידה שווה" כדי לענות על רבים מההיגדים עשוי להצביע על בלבול ומבוכה גלובאליים השוררים בקרב אנשי יחסי ציבור בכל הקשור להתנהלות אתית ביחסי ציבור מקוונים.

ממצאי המחקר מצביעים על הצורך להכשיר ולהדריך אנשי יחסי ציבור בכל הנוגע להתנהלות אתית במדיה החברתיים. הקווים האדומים אינם ברורים מאליהם. לאיגודים ליחסי ציבור יש תפקיד מרכזי בקביעת הנורמות האתיות ובחינוך אנשי המקצוע. אתר האיגוד צריך לכלול מקרי בוחן לדוגמא שידונו גם בכנסים וימי עיון. ההתפתחות המואצת של המדיה החברתית מחייבת פעילות דחופה לשיפר הידע על סוגיות של אתיקה מקצועית. 
 
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...


מאמרים וטיפים ביחסי ציבור

טיפול במשבר אינו תפקידו של הדובר

חלק מדוברי עמותות והמגזר השלישי שהתכנסה היום בירושלים בנושא "דילמת הדובר באירועי משבר", לא אהבו את דבריי כי טיפול במשבר רחב הרבה יותר מכתפיו ומתפקידו של הדובר.
 

לחצו לכל המאמרים וטיפים בנושא יחסי ציבור
 

         
                
יחסי ציבור
יחסי ציבור דרושים
יחסי ציבור באינטרנט
יחסי ציבור ודוברות
יחסי ציבור אמנים
יחסי ציבור מוזיקה

יחסי ציבור לעסקים קטנים
יחסי ציבור לעורכי דין
יחסי ציבור אופנה
יחסי ציבור לימודים

 
משרד יחסי ציבור
משרד יחסי ציבור רני רהב
משרד יחסי ציבור בחיפה
משרד יחסי ציבור באר שבע
משרד יחסי ציבור ירושלים
משרד יחסי ציבור דרושים
משרד יחסי ציבור אופנה

משרד יחסי ציבור תל אביב

 
משרדי יחסי ציבור
משרדי יחסי ציבור דרושים
משרדי יחסי ציבור בירושלים
משרדי יחסי ציבור מובילים
משרדי יחסי ציבור בחיפה

משרדי יחסי ציבור בדרום
משרדי יחסי ציבור בתל אביב

 
יח"צ
יחצנית
יח"צ אופנה
יח"צ דרושים
יח"צ אמנים

דובר
דוברות
דוברות ויחסי ציבור
ייעוץ תקשורתי

 
 
 
מפת האתר        
בניית אתר נטו מדיה